onsdag 24 juni 2015

Ny rabatt blir till


Först grävdes en grop för trädet/busken (Ginnala-lönn) och den planterades. Sen svålades gräset av i planteringens form och lerrören (gamla dräneringsrör) ställdes på plats. För att bryta av lite ställde jag ner några upp- och nervända blomkrukor lite här och var.


På med gamla tidningar över hela gräsytan och massor av jord!Nu fattas bara resten av växterna ...... och sen får man ha tålamod att vänta tills de har växt till sig!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriv gärna en kommentar!